Author : spravce

Výtvarná soutěž žáků ZUŠ

Blahopřejeme žákům Výtvarného oboru ZUŠ Holešov k vynikajícím výsledkům v ONLINE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL, kdy Diana Katrňáková obsadila ve II. kategorii z 230 účastníků 2. místo a v první dvacítce se umístili také Gabriela Zycháčková, Alice Hrudiková, Marek Novotníček, Adéla Sedlářová, Stela Ondráčková, Andrea Pospíšilíková, Ema Novotná a Andrea Bardodějová.

Nadační fond dětské onkologie Krtek:

15. a 22. 12. 2019 se na holešovském náměstí uskutečnily za podpory Městského úřadu Holešov (holesov.cz) adventní koncerty Základní umělecké školy Holešov (zusholesov.cz). 👉 Velké poděkování patří organizátorům, žákům a divákům za příspěvek do sbírkových pokladniček. Vybraná částka ve výši 25.226 Kč je určena na zimní tábor dětí po onkologické léčbě. Děkujeme

Přesunout se na začátek