Současné vybavení školy

Vybavení školy učebními pomůckami, hudebními nástroji, notovým materiálem je na velmi dobré úrovni.

Hudební obor má k dispozici celkem 22 vybavených učeben. Škola  žákům za  úplatu pronajímá hudební nástroje do doby, než si pořídí vlastní. Klavíry v učebnách a koncertním sále jsou pravidelně laděny. Žákům oboru hra na varhany je umožněno i pravidelné cvičení ve varhanní třídě.

V učebně hudební nauky je k dispozici PC s připojením na internet a interaktivní tabule.

Tři učebny výtvarného oboru jsou vybaveny hrnčířským kruhem, grafickým lisem a dvěma keramickými pecemi. Učitelé výtvarníci mají k dispozici také počítače s internetem a projektorem.

Taneční obor využívá taneční sál vybavený zrcadly, baletními dvojitými tyčemi, podlahovou krytinou baletizol, pianinem zn. Petrof a zvukovou technikou. Pra žáky jsou také k dispozici nejrůznější druhy tanečních kostýmů, které jsou každoročně doplňovány.

Přesunout se na začátek