Partneři a projekty

Komorní soubor Corda Magico

www.cordamagico.cz

Soubor Avrix

www.avrix.wz.cz

Kateřina Jurášková

www.katerinahajkova.xf.cz 

Ludvík Šuranský

www.youtube.com/channel/UCdUg2a3UhVidsfLUKLGjPfQ

Partneři

Zlínský kraj

www.kr-zlinsky.cz

Krajský portál

www.zkola.cz

Na portále je mnoho informací pro vyučující různých předmětů, metodické materiály, informace pro rodiče, žáky i veřejnost.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Ochranný svaz autorský

www.osa.cz

Asociace základních uměleckých škol České republiky

www.asociacezus.cz/

Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky

www.uur-zuscr.cz

Město Holešov

www.holesov.cz

Projekty

ZUŠ Open 2017

http://www.zusopen.cz/

ZUŠKA? ZUŠKA!

http://www.zuskazuska.cz/


OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Od 1.9.2022 škola realizuje umělecké a vzdělávací projekty  z operačního  programu Jan Amos Komenský –  Šablony I – ZUŠ F. X. Richtera, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001050. Spolufinancováno Evropskou unií. Projekty mají za cíl zvyšovat kvalitu vzdělávání, podpořit inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání.

Logolink_Šablony_barevný
Přesunout se na začátek