Školné a poplatky

Úplata za vzdělávání žáků (školní rok 2020/2021)

Hudební obor

Nástrojová výuka

dotace

měsíčně

pololetně

PHN (přípravná hudební nauka)        HŠ (Hudební školička)

PHN + HŠ bez nástroje

1 hod

100,-

500,-

PHN + HŠ individuální výuka

1 hod

260,-

1300,-

PHN + HŠ výuka ve skupince

1 hod

190,-

950,-

Hra na nástroj nebo zpěv individuálně

Základní studium

1 hod

260,-

1300,-

Základní studium rozšířené

1,5 – 2 hod

300,-

1500,-

Základní studium ve skupinkách

1 hod

190,-

950,-

Výuka pro dospělé (pouze studenti od 18 let)

1 hod.

260,-

1300,-

Sleva pro žáky, kteří navštěvují sólový zpěv a zároveň docházejí do dalšího hlavního předmětu (klavír, keyboard, kytara, akordeon)

Sólový zpěv

1 hod

260,-

1300,-

Nástroj individuální nebo ve skupince

1 hod

160,-

800,-

Sborový zpěv  

Žáci, kteří již navštěvují naši školu (hud., výtv., tan., LDO obor)

1 hod

zdarma

 zdarma

Žáci, kteří navštěvují jen sborový zpěv

1 hod

100,-

500,-

Výtvarný obor

 

dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium

3 hod

200,-

1000,-

Základní studium

3 hod

200,-

1000,-

Taneční obor

 

 dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium a 1.ročník

2 hod

120,-

600,-

Základní studium

3-4 hod

200,-

1000,-

Literárně- dramatický obor

 

 dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium

2 hod

120,-

600,-

Základní studium

2-3 hod

200,-

1000,-

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč.

Na základě smlouvy o pronájmu hudebního nástroje lze žákům zapůjčit hudební nástroj. Částka výpůjčky bude přičtena k úplatě za vzdělání.

Příspěvek hradí žáci pololetně – žákům budou rozesílány pokyny k platbě elektronicky. Platba může být provedena příkazem z banky, na poště nebo hotově v kanceláři školy.

Příspěvek musí být uhrazen:

  • za I. pololetí nejpozději do 31. září
  • za II. pololetí nejpozději do 29. února

Ve výjimečných případech lze v kanceláři školy se souhlasem ředitele dohodnout náhradní termín, případně splátkový kalendář.

Na žádost zákonného zástupce je možnost sociální a rodinné slevy, pokud ZUŠ navštěvují 3 a více dětí z jedné rodiny.

Přesunout se na začátek