Školné a poplatky

Úplata za vzdělávání žáků (školní rok 2022/2023)

Hudební obor

 

dotace

měsíčně

pololetně

PHN (přípravná hudební nauka)        (Hudební školička)

PHN + HŠ bez nástroje

1 hod

120,-

600,-

PHN + HŠ individuální výuka

1 hod

280,-

1400,-

PHN + HŠ výuka ve skupince

1 hod

220,-

1100,-

Hra na nástroj nebo zpěv individuálně

Základní studium

1 hod

280,-

1400,-

Základní studium rozšířené

 2 hod

320,-

1600,-

Základní studium ve skupince ( 2 žáci )

1 hod

220,-

1100,-

       

Sleva pro žáky, kteří navštěvují sólový zpěv a zároveň docházejí do dalšího hlavního předmětu (klavír, keyboard, kytara, akordeon)

Nástroj individuální nebo ve skupince 1 hod 220,- 1100,-
       

Sborový zpěv  

Žáci, kteří již navštěvují naši školu (hud., výtv., tan., LDO obor)

1 hod

zdarma

 zdarma

Žáci, kteří navštěvují jen sborový zpěv

1 hod

120,-

600,-

Výtvarný obor

 

dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium

3 hod

240,-

1200,-

Základní studium

3 hod

240,-

1200,-

Taneční obor

 

 dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium a 1.ročník

2 hod

200,-

1000,-

Základní studium

3-4 hod

240,-

1200,-

Literárně- dramatický obor

 

 dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium

Žáci, kteří navštěvují další obory ZUŠ

2 hod

200,-

100,-

1000,-

500,-

Základní studium

Žáci, kteří navštěvují další obory ZUŠ  

2-3 hod

240,-

110,-

1200,-

600,-

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč.

Na základě smlouvy o pronájmu hudebního nástroje lze žákům zapůjčit hudební nástroj. Částka výpůjčky bude přičtena k úplatě za vzdělání.

Úplata za vzdělávání (včetně výpůjčky) musí být uhrazena:

  • za I. pololetí nejpozději do 30. září 2022
  • za II. pololetí nejpozději do 28. února 2023

Pokyny k platbě budou rozeslány elektronicky z programu Klasifikace s jedinečným variabilním symbolem žáka na každé pololetí. Platba může být provedena příkazem z banky, na poště nebo hotově v kanceláři školy.

Ve výjimečných případech lze v kanceláři školy se souhlasem ředitele dohodnout náhradní termín, případně splátkový kalendář.

Na žádost zákonného zástupce je možnost sociální nebo rodinné slevy.


PLATBA ZA VÝPŮJČKU HUDEBNÍHO NÁSTROJE
1/ částka 80,- Kč měsíčně/ 400,- Kč za pololetí
Za nástroje: AKORDEON, KYTARA, HOUSLE, VIOLA, SAXOFON,KLARINET, LESNÍ ROH, TRUBKA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, KEYBOARD,VIOLONCELLO, KONTRABAS, DIGIT.KLAVÍR

2/ částka 200,- Kč měsíčně/ 1 000,- Kč za pololetí
Za nástroje: PIANINO

3/ částka 40,- Kč měsíčně/ 200,- Kč za pololetí
Za učební pomůcky: KLAVÍRNÍ PEDÁLOVÝ ADAPTÉR

Částka za výpůjčku je připočtena k částce za úhradu za vzdělávání a zaslána na e-mail zákonného zástupce s jedinečným variabilním symbolem.
Splatnost výpůjčky je stejná jako úhrady za vzdělání, tj. za I. pololetí k 30. 9. 2022
a za II. pololetí k 28. 2. 2023.

Přesunout se na začátek