Školné a poplatky

Úplata za vzdělávání žáků (školní rok 2021/2022)

Hudební obor

 

dotace

měsíčně

pololetně

PHN (přípravná hudební nauka)        (Hudební školička)

PHN + HŠ bez nástroje

1 hod

120,-

600,-

PHN + HŠ individuální výuka

1 hod

280,-

1400,-

PHN + HŠ výuka ve skupince

1 hod

220,-

1100,-

Hra na nástroj nebo zpěv individuálně

Základní studium

1 hod

280,-

1400,-

Základní studium rozšířené

 2 hod

320,-

1600,-

Základní studium ve skupince ( 2 žáci )

1 hod

220,-

1100,-

    

Sleva pro žáky, kteří navštěvují sólový zpěv a zároveň docházejí do dalšího hlavního předmětu (klavír, keyboard, kytara, akordeon)

Nástroj individuální nebo ve skupince1 hod220,-1100,-
    

Sborový zpěv  

Žáci, kteří již navštěvují naši školu (hud., výtv., tan., LDO obor)

1 hod

zdarma

 zdarma

Žáci, kteří navštěvují jen sborový zpěv

1 hod

120,-

600,-

Výtvarný obor

 

dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium

3 hod

240,-

1200,-

Základní studium

3 hod

240,-

1200,-

Taneční obor

 

 dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium a 1.ročník

2 hod

200,-

1000,-

Základní studium

3-4 hod

240,-

1200,-

Literárně- dramatický obor

 

 dotace

měsíčně

pololetně

Přípravné studium

Žáci, kteří navštěvují další obory ZUŠ

2 hod

 

200,-

100,-

1000,-

500,-

Základní studium

Žáci, kteří navštěvují další obory ZUŠ  

2-3 hod

 

240,-

110,-

1200,-

600,-

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč.

Na základě smlouvy o pronájmu hudebního nástroje lze žákům zapůjčit hudební nástroj. Částka výpůjčky bude přičtena k úplatě za vzdělání.

Úplata za vzdělávání (včetně výpůjčky) musí být uhrazena:

  • za I. pololetí nejpozději do 30. září 2021
  • za II. pololetí nejpozději do 28. února 2022

Pokyny k platbě budou rozeslány elektronicky z programu Klasifikace s jedinečným variabilním symbolem žáka na každé pololetí. Platba může být provedena příkazem z banky, na poště nebo hotově v kanceláři školy.

Ve výjimečných případech lze v kanceláři školy se souhlasem ředitele dohodnout náhradní termín, případně splátkový kalendář.

Na žádost zákonného zástupce je možnost sociální nebo rodinné slevy.

 

Přesunout se na začátek