Škola

Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově je školou s více než 70letou tradicí. V roce 1948 byl v Holešově zřízen z podnětu ředitele kúru Bohumila Dovrtěla Městský hudební ústav „Podhoran“. Myšlenka založit tento typ školy vznikla již v dřívějších letech a byla podporována správou města a zvláště pak místním pěveckým spolkem Podhoran. Zpočátku na ní působilo pouze pět učitelů, kteří vyučovali 111 žáků. Škola byla umístěna v prostorách holešovského zámku a setrvala tam až do roku 1961, kdy se přestěhovala z nevyhovujících prostor do budovy na ulici Petra Bezruče č. 675, kde sídlí dodnes. Z Městského  hudebního ústavu vznikla roku 1952 Hudební škola, 1958 Základní hudební škola a v roce 1961 Lidová škola umění. U tohoto názvu zůstala až do roku 1990, kdy byla přejmenována na Základní uměleckou školu. V říjnu téhož roku jí ministerstvo školství propůjčilo čestný název Základní umělecká škola Františka Xavera Richtera Holešov.

Budova školy

Škola má v současné době plnou kapacitu, která činí 760 žáků. Vyučuje se ve třech oborech, hudebním, výtvarném a tanečním a od školního roku 2019-20 i literárně-dramatickém oboru. V omezené míře je výuka raealizována také na třech odloučených pracovištích na ZŠ v Kostelci u Holešova, Prusinovicích a Žeranovicích.

Výtvarný obor byl založen ve školním roce 1965/1966 a bez přerušení funguje dodnes. Taneční obor, který byl založen až v roce 2001 se nadále úspěšně rozvíjí.

V současné době jsou výsledky práce žáků a učitelů pravidelně prezentovány na veřejných žákovských besídkách, které jsou pořádány jedenkrát měsíčně, dále na koncertech a vystoupeních, výstavách žáků výtvarného oboru a různých dalších kulturních vystoupeních v rámci města a okolí. Žáci hudebního, výtvarného a tanečního oboru se každoročně zúčastňují soutěží ZUŠ, na kterých potvrzují dobrou úroveň školy. Na závěr prvního a druhého stupně vystupují žáci na veřejných absolventských koncertech a výstavách. Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami, pro které organizuje kolektivní výuku zobcových fléten. Velký zájem je také o hudební besedy a výchovné koncerty s ukázkami různých hudebních nástrojů. Mnoho absolventů školy se uplatňuje v amatérských souborech a v případě dalšího uměleckého studia jako profesionální hráči různých orchestrů, učitelé hudby a výtvarné a taneční výchovy.

ZUŠ F. X. Richtera Holešov prokázala ve svém více než 70letém trvání svou opodstatněnost a stala se centrem uměleckého vzdělávání a kulturního dění ve městě a okolí.

Přesunout se na začátek