Zaměstnanci školy

Interní učitelé:

Bakala Robert dipl.um.- bicí nástroje
Billová Nelly – kytara, kytarový soubor
Bc.Březina Pavel, MBA – keyboard, taneční orchestr
Conev Adam – kytara, elektrická kytara, basová kytara, ZUŠ Band
Conevová Eva – klavír
Mgr. art. Hubáčková Markéta – klavír, korepetice HO (MD)
Mgr.art. Jurášek Petr, ArtD – trubka
Bc. Jurášková Kateřina – zpěv, komorní zpěv, sborový zpěv
Mgr. Jurčíková Martina – kytara
Jakóbek Karel – výtvarná výchova
Jakóbková Jana – výtvarná výchova
MgA. Jančová Ladislava – klavír, korepetice HO a TO
Mgr. Kolaříková Lucie – housle, smyčcový soubor, PHN, HN
Kurečka Ivo – housle, zobcová flétna, trubka
Lochmanová Jana – taneční výchova
BcA. Mikuš Jaroslav – tuba, keyboard
Pastyříková Ivona, DiS – akordeon, akordeonový soubor, bicí nástroje, keyboard
Pitrová Anna, DiS. – zobcová a příčná flétna, HN, soubor zobcových a příčných fléten
Mgr. Pospíšilová Danuše – kytara, kytarový soubor
Pumprla Jiří – klarinet, saxofon, zobcová flétna, saxofonový soubor
Sedlář Michal dipl.um. – klavír, korepetice HO, TO
Šimečková Sylvia – příčná a zobcová flétna, soubor zobc.fléten
Šuranský Ludvík dipl.spec. – klavír, korepetice HO
BcA. Zelinová Kateřina  – zpěv, komorní zpěv (MD)
Vaculovič Václav – lesní roh, zobcová flétna
Mgr.art. Veletová Jena  – violoncello
PhDr. Zámečník Jaroslav – akordeon, keyboard
Zedek Jindřich – klavír, keyboard, korepetice HO
Mgr. Zelenková Kateřina – výtvarná výchova

Externí učitelé:

Březinová Helena – klavír
MgA. Dvořáková Vladimíra – literárně-dramatický obor
Honková Eliška – příčná flétna
Katrňák Bronislav – trubka
Novotná Kristýna – varhany, klavír
Veleta Jakub – kontrabas

Odloučené pracoviště Kostelec u Holešova:

BcA. Mikuš Jaroslav – keyboard
Zimmermannová Marcela – hudební nauka

Odloučené pracoviště Prusinovice:

Billová Nelly – kytara
Bc. Březina Pavel, MBA – keyboard, hudební nauka
Jiří Pumprla – zobcová flétna

Odloučené pracoviště Žeranovice:

Mgr. Kolaříková Lucie – housle, zobcová flétna, HN
Mgr. Jurčíková Martina – kytara

Správní zaměstnanci:

Adámková Lenka – účetní, administrativa
Kopřiva Lubomír – topič, školník
Urubová Bronislava – uklízečka
Kopřivová Lenka – uklízečka
Bc.Dolejšová Marcela – koordinátor

Přesunout se na začátek