Úvod

Logo hudební obor
Hudební obor
Logo taneční obor
Taneční obor
Logo výtvarný obor
Výtvarný obor
Logo lit dram obor
Literárně - dramatický obor
Přihlášky na školní rok 2021-22 přijímáme do 4. 6. 2021, poté budou žáci zváni k talentové zkoušce v průběhu měsíce června.
Přihlášky přijímáme pouze elektronicky odeslané z webu školy

Test k posouzení schopností dítěte a výběru hudebního nástroje na vyžádání na e-mailu: reditel@zusholesov.cz

Vážení rodiče, žáci Základní umělecké školy Holešov,

od 12. dubna je Mimořádným opatřením MZ ČR  ze dne 6.4.2021 povolena prezenční výuka v ZUŠ ve formě 1žák/1pedagog.

V praxi naší školy to znamená:

  1. Obnovena je individuální výuka Hudebního oboru ve hře na nástroj a zpěv. Výuka Hudební nauky probíhá nadále distančně podle dosavadního nastavení, komorní a orchestrální hra se nevyučuje.
  2. Výuka ve Výtvarném, Tanečním a Literárně-dramatickém oboru probíhá v upravené individuální formě, podle nastavených rozvrhů, kterou vám vyučující sdělí.

Při této formě výuky mají žáci ZUŠ výjimku z povinnosti testování, zůstává však:

  1. Zákaz vstupu do školy s příznaky onemocnění Covid-19
  2. Zákaz vstupu třetím osobám do školy, budete-li potřebovat vyřídit něco nezbytného, pak jen po předchozí domluvě
  3. Vstup do školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (podle aktuálního platného mimořádného opatření), ve výuce podle pokynů učitele
  4. Zvýšená hygiena rukou (mytí, dezinfekce)

Po adaptačním období obnovení výuky vám budou učitelé sdělovat termíny sobotních výuk v kolektivních oborech a termíny projektu ¨Hudební doučování¨, tak jak tomu bylo v závěru roku 2020. Všem vám děkuji za trpělivost v této složité době, zvláště za to, že i přes úskalí distanční výuky v uměleckém školství jste děti ze studia neodhlásili a přeji nám všem, abychom se brzy vrátili k úplnému normálu.

S úctou

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.
ředitel školy

8.4.2021

Vizuální identita ZUŠ - video

Přehrát video

Koncerty žáků a učitelů k 70. výročí školy - 2019

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Přesunout se na začátek