Přijímací talentové zkoušky

Přijímací zkoušky na školní rok 2020/21

Talentové zkoušky se budou konat ve středu 24. a čtvrtek 25. 6. 2020.

Na základě přijatých přihlášek budou žáci zváni na konkrétní den i čas individuálně e-mailem. Žáci se dostaví k přijímací komisi v doprovodu zákonného zástupce s čestným prohlášením o bezinfekčnosti, které bude k dispozici u vchodu do budovy.

Dbejte prosím platných hygienických opatření, do školy nesmějí osoby s příznaky jako je zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce.

Přihlášky přijímáme do 15. 6. 2020 pouze elektronicky, odeslané z webových stránek školy. Po tomto datu přijímáme žáky jen pokud bude volná kapacita v jednotlivých oborech.

Přijímání nových uchazečů

Přijímají se děti od 5 let (věk k 1. 9. 2020)

Místo konání: ZUŠ F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675

Požadavky k talentovým zkouškám

Hudební obor
Ověření sluchu a rytmického cítění (zpěv lidové písně, opakování tónů; vytleskávání rytmů)

Výtvarný obor
Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu; předložit 1-2 domácí výtvarné práce)

Taneční obor
Pohybové, hudební a rytmické cítění

Literárně-dramatický obor
Přednes básně nebo části textu z jiného literárně dramatického útvaru, zpěv písně.
Předpoklady k dramatickému projevu.

Přesunout se na začátek