Přijímací talentové zkoušky

Přijímací zkoušky na školní rok 2023/24

Do 17. 5. 2023 přijímáme přihlášky do všech oborů pouze elektronicky, odeslané z webových stránek školy. Po tomto datu přijímáme žáky jen pokud bude volná kapacita v jednotlivých oborech.

Talentové zkoušky se uskuteční 22. a 23. 5. 2023

Na základě přijatých přihlášek budou žáci zváni na konkrétní den i čas individuálně e-mailem, žáci se dostaví k přijímací komisi v doprovodu zákonného zástupce. Dbejte prosím platných hygienických opatření, do školy nesmějí osoby s příznaky jako je zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce.

Přijímání nových uchazečů

Přijímají se děti od 5 let (věk k 1. 9. 2023)

Místo konání: ZUŠ F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675

Požadavky k talentovým zkouškám

Hudební obor
Ověření sluchu a rytmického cítění (zpěv lidové písně, opakování tónů; vytleskávání rytmů)

Výtvarný obor
Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu; předložit 1-2 domácí výtvarné práce)

Taneční obor
Pohybové, hudební a rytmické cítění

Literárně-dramatický obor
Přednes básně nebo části textu z jiného literárně dramatického útvaru, zpěv písně.
Předpoklady k dramatickému projevu.

Přesunout se na začátek